top of page

INTEGREER IN DE WERELD 

“Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.”

Joh. 17:15-18

  

We zijn allemaal wereldburgers, maar we hebben allemaal een andere culturele achtergrond. En als iemand besluit Jezus te volgen en zich door Hem te laten leiden in zijn leven, krijgt hij nog een tweede “nationaliteit”. Door het geloof wordt de burger van deze aarde eveneens burger van het Koninkrijk van God, waar God regeert. Hij volgt het voorbeeld van Jezus en staat midden in de maatschappij. Tegelijk wandelt hij hand in hand met God en ontdekt beetje bij beetje waar God aan het werk is.  

 

VIANOVA droomt van levende relaties tussen discipelen en Jezus, maar ook tussen discipelen en hun tijdgenoten. De discipelen gaan op weg en weerspiegelen Jezus  als ze mensen in hun omgeving ontmoeten. We willen dat ons geloof goede vruchten voortbrengt, waar iedereen van kan genieten (Jac.2:17). Met respect voor de cultuur willen we integreren in onze samenleving, onze buren leren kennen en "hun taal"spreken.  

ONTDEK MEER

berlin-building-city-574177-1-1.jpg

WAAROM?

Herkenbaar worden en Jezus in de wereld weerspiegelen.

Obtenir de la soupe

HOE?

Familie Webers getuigenis in Sint-Truiden: integreren

2INTEGRATION.jpg

INTERVIEW

Hildes getuigenis in Heusden-Zolder:

TEA TIME, 1. aflevering

Smiling Asian woman putting her clothes in a box

HOE?

Julias getuigenis in Gembloux: verbindend dienen

bottom of page