skip to Main Content
Onze Hoop

Stichting “Belgische Evangelische Zending / Onze Hoop” 

Bestuurssamenstelling
Op dit moment zijn er de volgende bestuursleden: Ds. C. van Velzen (voorzitter), H.T. van Dorp (secretaris), P. Hartman (penningmeester)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld. Direct gemaakte kosten zoals b.v. reiskosten ten behoeve van de stichting kunnen worden gedeclareerd. Het is mogelijk om van de belastingvrije vrijwilligers vergoeding gebruik te maken. Deze vergoeding zal wel weer in principe als gift naar de stichting terugvloeien.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel in Nederland bekendheid te geven aan het werk van de Belgische Evangelische Zending (VIANOVA), het in stand houden en verder uitbreiden van dat werk en het oproepen van de Nederlandse christenen tot gebed, financiële steun en persoonlijke inzet voor het werk van deze zending en de uit haar voortgekomen activiteiten.

Beleidsplan
– 4x per jaar wordt er een informatieblad RALPH verspreid onder de donateurs
– Er wordt een begin gemaakt met het houden van een aantal seminars in Nederland met het doel informatie te geven over het werk en de toekomst van de zending.
– De VIANOVA Bijbel-Expo word ingezet als PR middel in Nederland
– Werkers van de projecten geven jaarlijks in Nederland een update over hun vorderingen.
– De stichting organiseert per jaar 2 vergaderingen en maakt aan het eind van het jaar de begroting voor het volgend jaar. In het eerste kwartaal wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar vastgesteld.
– De stichting heeft geen eigen vermogen. De binnengekomen giften worden maandelijks rechtstreeks aan de projecten besteed.
– Het bestuur van de stichting verdeeld de middelen die voor het algemene werk worden gegeven, middels de door haar gemaakte begroting.
U kunt uw giften overmaken op onderstaand rekening nummer onder vermelding van het project nummer. U kunt contact opnemen met Peter Hartman om de project nummers op te vragen.

Stichting BEZ/Onze Hoop
Romboutsstraat 7
1932 Zaventem – België
E-mail: [email protected]
Telefoon nummer: 0032-2-2413015
IBAN: NL30 INGB 0000 0208 20
BIC: INGBNL2A
(met vermelding van Project nummer)
Alle giften zijn aftrekbaar.
RSIN nummer: 8152.78.536ANBI BEZ jaarrekening 2020
ANBI BEZ exploitatieoverzicht met toelichting 2020
Periodieke giften 100% aftrekbaar in Nederland
Document belastingdienst periodieke giften