skip to Main Content

EDITORIAAL – Waarom VIANOVA?

Hoe de dingen in onze maatschappij zich zullen ontwikkelen in de nabije toekomst is voor iedereen nog onduidelijk. We kunnen ons ook niet optrekken aan de hoogtepunten uit het verleden. Ons leven wordt voortdurend onder druk gezet door de snel veranderende wereld, maar onderweg komt God naast ons lopen. Elke keer opnieuw gaat Hij ons voor op de weg naar het onbekende. Onze God is een God van vernieuwing.

Zijn gunstbewijzen voor ons wordt niet voortdurend ‘opgewarmd’, maar zijn elke morgen ‘nieuw’(1). Hij kondigt nieuwe dingen aan (2), doordat Jezus een nieuwe weg heeft geopend (3) en ons aangenomen heeft zodat we ’opnieuw’ geboren kinderen van hem zijn (4). Daarna vormt Hij ons tot nieuwe mannen en vrouwen (5) , een volledig nieuwe (her)schepping want in Christus worden alle dingen nieuw (6). En God blijft ons vernieuwen naar het beeld van zijn Zoon (7) tot aan het einde, totdat hij alle dingen nieuw heeft gemaakt (8), zelfs de hemel en de aarde (9).

Deze dynamiek van vernieuwing is het kenmerk van ons leven en met respect voor het verleden (de oude dingen) geven we dit door (de nieuwe dingen) (10). De hoop voor onze wereld mag niet bepaald worden door hoe we het altijd gedaan hebben, door het in standhouden van een verouderde werkwijze uit de vorige eeuw, door  ‘de goede, oude tijd’. We willen het Evangelie van Jezus Christus uitdragen, het echte Goede Nieuws, een nieuwe wijn die ons voortdurend uitdaagt onze grenzen te verleggen.  Daarmee kunnen we naast onze medemens staan, in hun drukke leven, en de God die wij dienen, weerspiegelen.

VIANOVA – onze wereld, onze kerken, wij allemaal, hebben een nieuwe weg nodig. Jezus wijst die weg, laten we Hem volgen op die nieuwe weg.

Eric Zander, Directeur Strategie

[1] Klaagl. 3:23, [2] Jes. 42:8; 48:6, [3] Heb. 10:20, [4] 1Pe. 2:2, [5] Ef. 4:24, [6] 2Kor. 5:17, [7] Col. 3:10, [8] Op. 21:5, [9] 1Pe. 3:13, [10] Mat. 13:52