skip to Main Content

Een informatiecentrum voor zending in eigen land

Als je een product aan de man wilt brengen moet je een goed product hebben, een armzalig product zal niet verkopen. Maar je kan ook een geweldig product hebben dat niet verkoopt. Dit kan verschillende redenen hebben: mensen kennen je product niet, de manier waarop je je product probeert te verkopen slaat niet aan, je product is gekend maar men ziet het als ouderwets of misschien is de gebruiksaanwijzing zo oud dat ze onbruikbaar is geworden.

Om je product te verkopen moet er onderzoek gedaan worden. Wat is vandaag de beste manier om je verhaal te vertellen? Wat houdt mensen vandaag bezig? Wat kan het verleden ons leren? Wat kan ik met nieuwe ideeën doen? Wat zou er gebeuren als we meer tijd maken om onze ideeën te delen?

Hoewel we als VIANOVA een duidelijk traject uiteenzetten, beseffen we dat we constant moeten blijven leren, onderzoeken, proberen en innoveren. Zo kwamen we tot het besef dat we een plek nodig hebben waar mensen naartoe kunnen komen om te leren, te onderzoeken, nieuwe ideeën uit te proberen, te brainstormen of om gewoon stil te worden en in gebed te gaan.

Daarom creëerden we een plek in het VIANOVA Center waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of waar we stil kunnen worden. Bovendien voorzien we een conferentieruimte, met een capaciteit van ongeveer 75 mensen, waar les gegeven kan worden. We zullen een uitgebreide bibliotheek aanleggen en een plek voorzien waar mensen kunnen studeren.

We hopen trainingen te voorzien die mensen aansporen om op een effectieve manier naar buiten te stappen om als Christus te zijn voor mensen rondom hen. We willen op creatieve wijze middelen te ontwikkelen die mensen kunnen aanschaffen en gebruiken als een middel om dichter bij andere mensen te komen.

Onze belangrijkste motivatie? Het beste nieuws aller eeuwen: Jezus die naar de wereld kwam om de weg naar de Vader open te maken, Die ons leerde hoe we zouden als gelovigen mogen leven. Dit willen we delen met de mensen rondom ons, omdat dit vandaag net zo relevant is als 2000 jaar geleden.

Wanneer de COVID-19-maatregelen het toelaten, plannen we een datum om het informatiecentrum officieel te openen. Verdere info volgt.