skip to Main Content

Q&A – December 2020

Waarom ontving ik in september geen RALPH?

Wegens een combinatie van verschillende factoren, waaronder COVID-19, hebben we voor de zomer reeds beslist om in september geen RALPH te publiceren.

Uiteraard hebben we niet stilgezeten en zijn we een denkproces gestart waarbij we nadenken over hoe we efficiënter kunnen communiceren met onze verschillende doelgroepen. We zijn blij dat we opnieuw deze, iets beperktere, RALPH kunnen aanbieden.

Waarom heeft VIANOVA zo’n groot gebouw?

We zijn enorm dankbaar voor de mogelijkheid, die God ons gegeven heeft, om na de verkoop van de Nortonhuizen dit prachtige gebouw te kopen. Het is ons verlangen dat dit gebouw meer dan slechts een kantoor is.

We willen dat het VIANOVA CENTER ten dienste kan staan van anderen en een plaats mag zijn van training, toerusting en geestelijke opbouw. We bieden ook de mogelijkheid om onze vergaderzalen en andere ruimtes te huren.