skip to Main Content

Q&A – Juni 2020

Hoe integreer je in tijden van corona? Hoe kun je samen gemeenschap zijn?

Onze kernwaarden zijn alle vier sterk gelinkt aan interactie en contact met anderen. We integreren tussen anderen, we vormen een gemeenschap met anderen, we zijn betrokken met anderen en we zijn onderweg met anderen.

Ondanks de beperkingen om fysiek samen te komen, merken we dat er binnen VIANOVA heel wat mooie initiatieven ontstaan die je rechtstreeks aan onze kernwaarden kunt koppelen. Heel wat zaken die we nu bijleren kunnen we in de toekomst misschien ook nog gebruiken. God keert alles ten goede!

In het laatste artikel van deze RALPH, “Blijf in uw kot” en toch actief, laten we enkele VIANOVA-werkers aan het woord. Ze geven een kort getuigenis over hun eigen corona-initiatieven.

Integratie? Waarschuwt de Bijbel niet voor de gevaren van de wereld?

Één van onze kernwaarden is integratie. Bij VIANOVA kiezen we er bewust voor om te integreren in de wereld om ons heen en daar Jezus te weerspiegelen. Onze focus ligt niet op mensen naar de kerk te ‘lokken’ maar we willen het evangelie brengen naar mensen op de plek waar ze zijn op een manier die aansluit bij hun eigen cultuur en leefwereld. Op die plek willen we discipelen maken en hen verbinden in nieuwe gemeenschappen.

Kurt Maeyens, directeur-HR: “Jarenlang heb ik mij door een leugen laten leiden. Ik had schrik van de zondige wereld en haar begeerten en ik geloofde dat ik daar zover mogelijk vandaan moest blijven. Op een dag werd duidelijk dat ik geen schrik voor de wereld hoef te hebben omdat er in mij Iemand woont die veel sterker is dan deze wereld. De Bijbel zegt het als volgt in 1 Johannes 4:4: “Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is”. Ik heb toen beleden dat ik vele kansen heb laten schieten door me af te zonderen van de wereld. Ik heb de leugen verworpen. De aantrekkingskracht van de wereld is niet groter dan de aantrekkingskracht van God die in me woont!

God wil ons gebruiken om Jezus te weerspiegel op de plek, in de wijk, in de straat waar we wonen. Dit is Gods doel met ons leven: dat we Jezus weerspiegelen in een wereld die verloren gaat! We moeten onszelf de vraag durven stellen of onze angst voor de wereld soms niet groter is dan onze liefde voor Christus en die voor onze medemens. We zijn niet van deze wereld, maar net zoals Jezus, leven we in deze wereld en zijn we geroepen om zout en licht te zijn.”


Heb je vragen, opmerkingen, is iets niet duidelijk? Van luchtige materie tot uitdagende vragen over de nieuwe visie, de nieuwe strategie,… Aarzel niet en stuur een mailtje naar [email protected] We zullen telkens enkele reacties uitkiezen en deze beantwoorden. We schrijven deze rubriek samen met jou! Je input is dus zeer belangrijk!