skip to Main Content

Samen onderWeg

Geïntegreerde Gemeenschappen

Stimulerende bedieningen

Opleiding & vorming

Wordt een partner

Verbinden

Het is onze passie om midden in de wereld discipelen van Jezus te vormen en hen samen te brengen in Gemeenschappen rond Jezus, die tegelijk een meerwaarde zijn voor hun omgeving. Een spontane, wederzijdse verbondenheid bepaalt het wezen van de Gemeenschap, dit geldt zowel voor de plaatselijke Gemeenschap, als de groepering, of de ‘buitenpost’. We willen een beweging op gang brengen van Gemeenschappen die zich vermenigvuldigen en een immens ecosysteem vormen in heel ons land en zelfs daarbuiten.

Plaatselijke Gemeenschappen

Een plaatselijke Gemeenschap brengt mannen en vrouwen bijeen, individueel of met hun gezin, van verschillende leeftijden en achtergronden en uit verschillende lagen van de bevolking, op een bepaalde socio-culturele locatie. Het leven van de Gemeenschap weerspiegelt de sociale en culturele identiteit van de samenleving ter plaatse. De deelnemers wonen in de regio zodat ze meer betrokken zijn bij de Gemeenschap en de maatschappij.

Ontdek onze geïntegreerde Gemeenschappen

Buitenposten

Een buitenpost of integrerende Gemeenschap bevindt zich in het centrum van een stad of dorp om ruimte te creëren voor diepgaande ontmoetingen, een spontane open deur naar echte vriendschappen, een omgeving waar men de liefde van God kan ervaren, een voorproefje van genade. Door relaties worden de discipelen van Jezus gevormd en uitgenodigd samen op weg te gaan.

Ontdek onze integrerende Gemeenschappen

Tribale Gemeenschappen

Een tribale Gemeenschap verenigt volgelingen van Jezus of mensen die op zoek zijn, die al tot een bepaalde gemeenschap behoren, een zelfde groepering, cultureel of sociaal, die dezelfde passie hebben, of dezelfde liefhebberij, of een gemeenschappelijk doel. Het leven in de Gemeenschap weerspiegelt vanzelfsprekend het sociale aspect dat hen met elkaar verbindt… bikers, studenten, gepensioneerden, zakenmensen,…

Ontdek onze tribale Gemeenschappen

Stimuleren

VIANOVA staat ten dienste van het Evangelie en dat gaat verder dan haar eigen Gemeenschappen. We willen iedereen ondersteunen die zich door de Heer geroepen voelt en naar de zoekende mensen toe gaat om hen het Goede Nieuws van Jezus te brengen. Onze ondersteunende bedieningen ontwikkelen middelen en structuren, die nodig zijn voor een gedegen Evangelieverkondiging en bieden die aan aan kerken en christelijke groeperingen.

Ontdek onze ondersteunende bedieningen

Inspireren

Na een heel proces van nadenken dat heeft geleid tot een diepgaand zelfonderzoek en een totaal nieuwe visie, opent VIANOVA een nieuw centrum van Onderzoek en Ontwikkeling. AGORA wordt een kruispunt waar denkprocessen en praktijkervaringen elkaar ontmoeten om de voortgaande hervormingsbeweging te volgen. AGORA richt zich op drie doelstellingen: denkprocessen, bronnen en vorming.

Denkprocessen

AGORA onderzoekt wat God doet in de westerse wereld, in de kerk en in de wereld. AGORA biedt een platform voor ontmoeting en deelname om de vernieuwing in stand te houden en uit te dragen. 

Ontdek onze denkprocessen

Bronnen

AGORA verzamelt beschikbare bronnen, en creëert nieuwe. Ze maakt ze bruikbaar voor het denkproces en de vernieuwing van de Evangelieverkondiging in de westerse wereld. Ons “Bronnencentrum Johan Lukasse” omvat een specifieke bibliotheek, een blog, artikelen, uitgaven, informatie on-line, …

Ontdek ons “Bronnencentrum Johan Lukasse”

Vorming

AGORA werkt aan een reeks cursussen over het vormen van discipelen en de ontwikkeling van Gemeenschappen in de westerse wereld. Wij maken ook gebruik van het onderwijs van onze partners in het werk van de Heer.

Ontdek onze cursussen

Engageren

Sinds de eerste reizen van Paulus is het zendingswerk altijd teamwerk geweest. Zij die uitgaan, zij die thuisblijven, zij die spreken, zij die dienen, zij die bidden, zij die geven, ze zijn allemaal medewerkers van God en van elkaar. Het is een voorrecht dat we ons kunnen inzetten en God dienen in zijn wijngaard om de oogst binnen te halen, ieder op zijn of haar plaats.

Het doel van VIANOVA wordt alleen bereikt in teamverband, en er is plaats voor iedereen, de medewerkers op het terrein, degenen die de administratie doen, de partners die geven, anderen die projecten of mensen ondersteunen.