skip to Main Content
Zendingsveld

West-Europa, waar het christendom zijn wortels heeft, is een van ‘s werelds armste zendingsvelden. België, het centrum van de Europese Unie en andere internationale instellingen, is hierin geen uitzondering. Economisch gezien is het land rijk, geniet van uitstekend onderwijs, een verregaand sociaal systeem en een gegarandeerd minimuminkomen voor elke burger. Religieus gezien is het een heel ander verhaal…

De globalisatie heeft een boodschappenlijstje aan geloofsstrekkingen gecreëerd. Mensen kunnen als het ware de geloofswaarden en normen die hen aanstaan uit de winkelrekken plukken. In deze grote spirituele Belgische supermarkt willen we getuigen van ons geloof en onze relatie met Jezus Christus. We willen dat anderen Hem ook persoonlijk leren kennen zodat ook zij samen met God hun leven kunnen voortzetten.