skip to Main Content
Visie

We zien een florerende beweging van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus over heel België.

De visie van VIANOVA sluit de mensen in haar hart, de mannen en vrouwen waarvoor Jezus gekomen is om hen te zoeken en te redden. We willen naar hen toe gaan om hen te laten zien hoe ze discipelen van Jezus kunnen worden en hen samenbrengen in levende gemeenschappen, die aansluiten bij hun eigen leefwereld en hun eigen cultuur weerspiegelen. We willen hen leren discipelen te zijn die anderen meenemen in het volgen van Jezus, in gemeenschappen waarin ze opgenomen worden om uiteindelijk samen iedereen te bereiken met het Evangelie van Jezus.