top of page

Eén voor allen, allen voor éénEric Zander


Het motto van de musketiers past heel goed bij de visie van de kerk, of laat ons zeggen - bij twee totaal verschillende visies.


Het eerste deel, ‘één voor allen’, weerspiegelt het kerkelijke instituut geleid door geestelijken: een priester of voorganger, die er is voor alle gelovigen en die door alle gelovigen wordt gevolgd (en zelfs betaald), een leider. Het gaat hier om een consumptiekerk, een restaurant waar men komt om gevoed te worden door een chef die van alle markten thuis is, alles klaar heeft, voor alles zorgt en alles onder controle heeft.


Het tweede deel, ‘allen voor één’, onderlijnt het prachtige beeld dat Paulus beschrijft: Jezus, de enige Redder voor ons allen (Ro 5:15-17) om ons samen te brengen als één lichaam, de gemeente, waar we allen dienen en ieder zijn deel doet (Ro 12:5), één Heer, Christus, het Hoofd van de gemeente, Zijn lichaam (Ep 5:23). Deze actieve en levende gemeente is als een kookatelier waarin iedereen meewerkt om elkaar te voeden, ieder met de gaven die hij van de Heer gekregen heeft ten goede van iedereen.

Uiteindelijk zijn we allemaal betrokken in het werk van God

Het woord “elkaar” wordt meer dan 50 keer gebruikt om talrijke facetten van de interactie tussen de discipelen van Jezus te laten zien in Zijn lichaam, om lief te hebben, te bemoedigen, aan te sporen, te aanvaarden, te belijden, onderdanig te zijn, ... En de leiders? Zij zijn ook leden van het lichaam, maar zij hebben de taak om te vormen, te voorzien, te coördineren, te overzien, de deelname van iedereen te stimuleren. Dit zijn de gemeenschappen die we willen zien ontwikkelen, gemeenschappen van volgelingen van Jezus, die zich inzetten voor elkaar, ieder op zijn best naar de gave die God gegeven heeft.


Uiteindelijk zijn we allemaal betrokken in het werk van God in deze wereld en in de gemeente. De één plant en de ander begiet, maar God geeft de wasdom en wij zijn de arbeiders in zijn akker (1 Co 3:5-9). VIANOVA is slechts een deeltje aan deelnemers die meewerken aan de missie van God in ons land. Elke partner in België (en daarbuiten), iedere sponsor, zendeling of vrijwilliger, verantwoordelijke in een gemeenschap of een ‘gewone’ gelovige, elke bediening, elke gemeente, elk café, de Bijbel-Expo, bikers, kinderen en ouderen, … Iedereen vervult de taak die God hem gegeven heeft. Samen, allen voor Één!

Comentarios


bottom of page