top of page

'Onze 'evangelische priesterrol' achter ons laten om in de maatschappij te integreren.'


Neem de volgende drie Belgische steden: Hasselt, Tienen en Luik. Teken een driehoek. In het centrum van deze driehoek ligt Sint-Truiden. Zoals vele andere steden in België bestaat Sint-Truiden uit een groot stadscentrum en verschillende geïntegreerde dorpjes. Onder de bevolking van Sint-Truiden vinden we de familie Weber: Jonathan, zijn vrouw Sarah en hun vier kinderen - Warren (18), Daniel (14), Andrew (11) en Phoebe (9).

Wat de Webers kenmerkt is een gepassioneerd hart. Gepassioneerd door mensen, creatieve hobby's, sport, natuur en de Heer. Passies die doorslaggevend zijn gebleken om in de loop der jaren een stevig netwerk van vrienden en kennissen in Sint-Truiden op te bouwen.

EEN AMERIKAAN IN SINT-TRUIDEN

Laten we een paar jaar teruggaan, toen Jonathan nog student was. Oorspronkelijk uit Pennsylvania, belandde hij voor een jaar in België - in Sint-Truiden, om precies te zijn - als uitwisselingsstudent.


Hij leerde van het land en de mensen van België te houden, maar zag ook de geestelijke armoede.

Toen hij terugkeerde naar de Verenigde Staten, begon hij met internationale studies en ontmoette hij Sarah. Na hun studies en huwelijk voelden ze beiden Gods roeping om naar België te komen en Belgen toe te rusten die op hun beurrt ook weer anderen gaan dienen en toerusten. De familie Weber kwam in 2006 naar België. Vier jaar later vestigden zij zich in Sint-Truiden.


PLANWIJZIGING

Jonathan en Sarah wilden aanvankelijk een partnerschap aangaan met een plaatselijke gemeente. Helaas hadden de twee partijen na twaalf jaar geen gemeenschappelijke visie meer en was het beter dit partnerschap te stoppen. Een mislukking? Dat valt nog te bezien, want deze jaren hebben het echtpaar doen inzien dat zij hun aanpak van het zendingswerk in België moesten veranderen.

We waren naar België geroepen om het Evangelie aan de verlorenen te brengen. We realiseerden ons dat om trouw te zijn aan onze roeping we onze 'evangelische priesterrol' achter ons moesten laten om een nieuwe vorm van bediening te beginnen die ons in staat zou stellen in de maatschappij te integreren om nieuwe mensen met het Evangelie te bereiken. We realiseerden ons ook dat we een nieuwe kerkcultuur moesten creëren waar nieuwe gelovigen aangemoedigd zouden worden om evenwichtig te leven, gehoorzaam aan het voorbeeld van Jezus Christus.

INTEGRATIE +++

Door de jaren heen heeft de familie Weber een sterk sociaal netwerk opgebouwd in de stad Sint-Truiden. Ten eerste blijken hun passies grote kansen te bieden om relaties op te bouwen. Ten tweede brengt hun liefde voor de Heer en voor de mensen hen ertoe lid te worden van verschillende gemeenschapsorganisaties in de stad: voedselbank, ontmoetingsplaats voor daklozen, bejaardentehuis, oudercomité. Jonathan en Sarah besteden veel tijd aan het opbouwen en koesteren van al deze relaties, maar ook aan het aanmoedigen van hun vrienden om zich bij deze beweging aan te sluiten en haar te volgen.

Wij hopen dat anderen ons voorbeeld van nederige dienstbaarheid aan onze gemeenschap zullen zien en zullen begrijpen dat wij leven naar wat wij prediken. We hopen dat anderen de vreugde zullen zien van het dienen van Jezus door anderen te dienen in de gemeenschap waar ze wonen.

EEN NIEUWE GEMEENSCHAP

In 2019 lanceerden Jonathan en Sarah met hulp van VIANOVA hun gemeenschapsproject: VIANOVA 3800. Momenteel bestaat de gemeenschap uit vijf gezinnen, waarvan één nog heel jong is in het geloof. De eerste lockdown remde echter al snel de mogelijkheden af om de gemeenschap te beleven zoals zij die altijd hebben gekend.

Wij hebben ervoor gekozen om de individuele geestelijke ontwikkeling aan te moedigen, de eredienst in het gezin, deelname aan 3D-groepen, een zegen zijn voor je buurt en deelname aan plaatselijke dienstverleningsinitiatieven.

Het is een uitdaging voor de gemeenschap om stabiel en sterk te blijven in de fundamenten van het Woord en in deze dynamiek van integratie en dienstbaarheid in Sint-Truiden.


Het is ons verlangen om een geografisch gerichte gemeenschap te zien van discipelen van Jezus Christus die verantwoordelijkheid nemen om tot zegen te zijn voor hun directe buren en mensen binnen hun vriendenkring. Wij geloven dat persoonlijke geestelijke groei, discipelschap, integratie, dienstbaarheid en het toepassen van de Bijbelse waarheid de kern moeten zijn voor elk gezin dat deelneemt.

Interview door: Amélie Besson

Comments


bottom of page