top of page

VOLLE TANK | Liefde als eerste natuur


Door deze Heilige Geest die God ons heeft gegeven, “is de liefde Gods in onze harten uitgestort” (Romeinen 5:5). Maar de liefde van God die ons redt en voor ons zorgt, is geen liefde voor onze exclusieve consumptie. Deze liefde grijpt ons vast, duwt ons naar anderen toe, nodigt ons uit om van anderen te houden zoals Jezus Zelf van ons hield.


Laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid (of met handelingen en in werkelijkheid). - 1 Joh. 3:18


Het zijn niet onze godsdienstige praktijken die de aanwezigheid van Jezus in ons laten zien, maar zijn liefde in onze daden van vriendelijkheid tentoongesteld.


Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. - Jac. 2:17


Geloof is zinloos als het zich niet in daden vertaalt, volgens Jacobus is het dan dood. En de daden waarvan Jacobus spreekt, zijn geen godsdienstige praktijken, maar voorzien in de behoeften van de meest behoeftigen. In oude tijden stonden fysieke behoeften op de voorgrond, vandaag, dankzij de vooruitgang in de geneeskunde en maatschappelijke verzekeringen, is de roep naar de behoeften van zingeving, mentale en relationele gezondheid luider geworden.


(meer te lezen in "Kerk zonder muren" door Eric Zander, p.206-207)

Comments


bottom of page