top of page

Weerspiegelen in de praktijk


Eunice Parodi


Deelnemen, deel worden, gemeenschap hebben, onderweg zijn met Jezus aan je zij, discipelen vormen, samenkomen in gemeenschappen. Dat zijn allemaal manieren om het dagelijks leven met Jezus woorden te geven. Maar wat betekent het in de praktijk? Wat doen de mensen van VIANOVA nu concreet?


We stelden deze vraag aan verschillende stagiairs van VIANOVA. Deze stagiairs hebben allemaal een totale verschillende achtergrond, maar wel éénzelfde verlangen; ze hebben het vurige verlangen om hun leven met Jezus, Die het centrum is van hun hele leven, te delen met de mensen om hen heen. Ze willen Zijn licht laten schijnen door hen heen. Ze willen de vrucht van de Geest gebruiken om anderen nieuwsgierig te maken naar het leven met en voor Jezus.


Géraud en Elsa zijn sinds september 2018 voor een stage van 2 jaar bij VIANOVA, in het kader van het Bijbelinstituut te Genève. Zij hebben veel hobby’s, zoals: motoren, natuur, creatieve handenarbeid. Maar ze hebben vooral een hart voor mensen, en jonge mensen in het bijzonder. Rebekah is voor een jaar bij VIANOVA als jaaruitwisseling in het buitenland. Ze is muzikante en artieste. Daarbij geniet ze ervan als ze anderen kan dienen en bemoedigen. Blake hoopt binnenkort stage te komen lopen bij VIANOVA. Hij zal de oceaan daarvoor moeten oversteken om hier een taalbad te kunnen ondergaan. Zijn passie is om de mensen in Wallonië te laten zien wie Jezus is, en daarvoor moet hij natuurlijk Frans leren.


Uit je comfortabele ‘bubbel’ stappen

Géraud en Elsa zijn naar België gekomen terwijl ze ook een ander land hadden kunnen kiezen.

Toch kozen ze voor VIANOVA. Ze willen doen wat Jezus deed, naar Zijn voorbeeld, Die de hemelse heerlijkheid achter Zich liet en mens werd zoals wij. Onze Zwitserse vrienden hadden net als VIANOVA het verlangen om de wereld in te gaan om er “zout en licht” te zijn. Deze beslissing heeft hun kijk op de wereld, en daardoor hun invloed op en het contact met de mensen om hen heen, veranderd.


Rebekah groeide op temidden van een goede mix van de Engelse en de Schotse cultuur, waardoor ze van afwisseling in culturen houdt. Ze was nieuwsgierig naar de Belgische cultuur geworden vanwege de grote contrasten binnen het land door de taal- en cultuurverschillen. De aanwezigheid van God in ons leven door Zijn Zoon Jezus helpt ons om deze verschillen te overstijgen, zodat we elkaar kunnen begrijpen en vinden in Hem, want Hij brengt ons terug samen. God heeft ons gemaakt en Hij houdt van ons allemaal, en Zijn liefde voor elkaar overstijgt de grootste verschillen.


Blake geeft zich helemaal voor de gemeente van Jezus Christus. Hij stelt zichzelf daarbij de vraag hoe we de mensen om ons heen Jezus kunnen laten “proeven”. Hij wil graag leren leven in de Belgische samenleving, die hij nu nog niet kent. Hij hoopt zijn medeburgers te ontmoeten door mee te doen aan plaatselijk georganiseerde sport- en allerlei andere activiteiten.


Een levensstijl

Géraud en Elsa werken mee bij verschillende organisaties en plaatselijke activiteiten, zoals: hulp aan migranten, helpen in een koffiehuis, zich inzetten bij het Rode Kruis. Dit doen ze niet alléén vanwege de VIANOVA-waarde ‘integratie’, maar vooral vanuit hun eigen hartsverlangen om Jezus te laten zien en hun naasten lief te hebben zoals Jezus dat deed, door o.a. te zorgen voor de minderbedeelden. Maar wat vraagt het van ons om te leven zoals Jezus dat deed? “Het is een hele opgave om te doen wat Jezus deed in onze huidige samenleving, maar ik geloof wel dat het ons gelukt is”, zeggen Géraud en Elsa. “We willen een instrument in Gods hand zijn om Zijn liefde uit te dragen. Dat gaat veel gemakkelijker en spontaner als we naar de mensen toe gaan in plaats van hen bij ons uit te nodigen.”


Rebekah is gemotiveerd om haar doel te bereiken, ook al is een jaar best kort om in te kunnen burgeren. Ze spreekt al Frans, waardoor ze hoopt snel de liefde van God te kunnen delen met mensen die haar pad kruisen. “Je laat Jezus niet alléén op zondag zien, maar elke dag, want het is een manier van leven”, vertelt Rebekah. Overal waar ze komt wil ze “doen wat Jezus deed”; in de gemeente, bij vrienden, in de omgang met niet-gelovigen, of tijdens een Bijbelstudie. “God Zelf en Zijn werk van verandering in mijn leven moeten zichtbaar zijn in wie ik ben en in alles wat ik doe.”


Blake speelt beachvolleybal met zijn vrienden, en heeft daarbij de gewoonte om voorbijgangers spontaan uit te nodigen om mee te spelen. Hij heeft ontdekt dat het mogen delen van je passie bij een eerste ontmoeting het beste werkt om ook Jezus te kunnen laten zien. “Ik ga naar hen toe zoals Jezus en Paulus dat gedaan hebben; door naast hen te gaan staan en mee te leven met waar zij in hun leven mee bezig zijn. Zo laat ik hen Jezus zien.”


Voor iedereen bereikbaar

Wat zou er veranderen in onze samenleving als elke gelovige bewust bezig zou zijn met het begrijpen van, het liefhebben van en het goed doen voor onze medemens? Welke invloed zou het hebben als we Jezus de eerste plaats geven in elk aspect van ons leven; als we er bewust van zijn dat we in alles “Zijn licht en zout” zijn?


Géraud en Elsa helpen ons met het advies om jezelf de volgende vragen te stellen en voor jezelf te beantwoorden; “Hoe kan ik de mensen in mijn omgeving liefhebben, helpen en/of bemoedigen? Wat kan ik concreet voor hen betekenen/doen? Waar in mijn woonplaats kan ik meehelpen?” Blake vindt het belangrijk dat “de mensen die we tegenkomen de liefde van Jezus door ons heen kunnen ervaren, en dat we geïnteresseerd zijn in hen. Het is een proces van lange adem, maar een belangrijke investering in het Koninkrijk van God.” Rebekah sluit af met: “Als je christen bent, hoef je er niet over te twijfelen dat God je gebruikt voor Zijn missie om de wereld te bereiken met het Goede Nieuws. Want als kinderen van God laten we Jezus zien! Op de plaats waar we door Hem geplaatst zijn.

We mogen meewerken met de hulp van Gods Geest aan het herstel van de relatie tussen de Schepper en Zijn schepsels. Want Hij woont immers in ons, en wij houden van Hem en volgen Hem!”

Comments


bottom of page