top of page
Book_Mockup_5.png

€ 19,95

KERK ZONDER MUREN

SAMEN MET JEZUS ONDERWEG

ISBN: 9789464442168 

Gedachten van een Belg in de praktijk, over het leven in de kerk van vandaag.   

Let op dat het Woord van God zijn kracht niet verliest, doordat de middelen worden opgeslokt door de manier van werken.  

De kerk is niet meer wat het vroeger was! Velen denken er zo over. Maar het Evangelie is niet tijdgebonden en het Woord van God is nog altijd even krachtig. Immers, Christus zelf heeft beloofd dat Hij zijn kerk zou bouwen. En wat als onze kerkcultuur vast zit in de wereld van vroeger, waardoor ze zich niet kan openstellen voor andere culturen om de waarheid van de Bijbel door te geven? 

Het is tijd om terug te gaan naar de basis, naar de oorsprong, vrij van alle verouderde tradities en ons omgaan met de wereld; opnieuw bekijken hoe we discipel zijn en het leven in de kerk onder de loep nemen. Het is tijd om terug te keren naar de grondbeginselen en die opnieuw vertalen naar onze hedendaagse samenleving. Het is tijd om zelf de wereld in te gaan, je naaste te dienen en naast hem te gaan staan. Het is tijd dat de volgelingen van Jezus samenkomen in familiale gemeenschappen, waar ze bij horen en betrokken zijn. Het gaat niet om kerkgebouwen maar om een beweging, op weg gaan met Hem.  

Eric Zander werd geboren in 1966 in Luik (België) en volgde een opleiding als leraar basisonderwijs voordat hij naar het Belgisch Bijbelinstituut ging en betrokken raakte bij een gemeentestichtend project. Later werd hij gevraagd om leiding te geven aan de Franstalige bedieningen van de Belgische Evangelische Zending en raakte in een ernstige identiteitscrisis. Hij legde al zijn verantwoordelijkheden neer om opnieuw te beginnen in de (her)ontdekking van een kerk die geworteld is in het hart van God maar die ook relevant is voor vandaag. Hij ging terug naar school voor een Master in Theologie aan het Spurgeon's College in Londen. Door zijn ontdekkingen is hij gaan experimenteren met een nieuwe vorm van christelijke gemeenschap. Uiteindelijk nam de BEZ deze herontdekte beginselen over en is VIANOVA geworden. Eric helpt bij deze overgang en begeleidt verschillende nieuwe projecten in het hele land. Hij wordt ook regelmatig uitgenodigd om deze ontdekkingen te presenteren op conferenties en leiderschapstrainingen, en is docent aan het Bijbelinstituut in Genève en de Faculté Libre de Théologie Evangélique in Vaux-sur-Seine. 

Bestelling van het boek 'Kerk zonder muren' (à 19,95 €) kan via een mailtje met uw naam en adres naar: info@vianova.be

Gelieve de ondertitels op YouTube te activeren
bottom of page