top of page
ANBI_FC.jpg

ONZE HOOP

Stichting «Belgische Evangelische Zending / Onze Hoop»

Cette page n'est disponible qu'en néerlandais

 

Bestuursamenstelling
Op dit moment zijn er de volgende bestuursleden: Ds. C. van Velzen (voorzitter), HT van Dorp (secretaris), K. Maeyens (penningmeesters)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding de vakantigeld. Direct gemaakte kosten zoals bv reiskosten ten behoeve van de stichting kunnen worden gedeclareerd. Il est mogelijk om van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding gebruik te maken. Deze vergoeding zal wel weer in principe als gift naar de stichting terugvloeien.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel in Nederland bekendheid te geven aan het werk van de Belgische Evangelische Zending (VIANOVA), het in stand houden en verder uitbreiden van dat werk en het oproepen van de Nederlandse christenen tot gebed, financiële welijkor voun en het perzoon sterkun van deze zending en de uit haar voortgekomen activiteiten.

Beleidsplan

  • 4x per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief MOOVE verstuurd naar de donateurs

  • 1x per jaar wordt er een fysiek magazine verstuurd om zo de achterban te informeren over onze werking.

  • Er wordt, indien mogelijk,  een aantal seminars in Nederland gehouden met het doel informatie te geven over het werk en de toekomst van de zending.

  • De VIANOVA Bijbel-Expo word ingezet als PR-middel in Nederland

  • Werkers van de projecten geven jaarlijks in Nederland een update over hun vorderingen.

  • De stichting organiseert per jaar 2 vergaderingen en maakt aan het eind van het jaar de begroting voor het volgend jaar. In het eerste kwartaal wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar vastgesteld.

  • De stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De binnengekomen giften worden maandelijks rechtstreeks aan de projecten besteed.

  • Het bestuur van de stichting verdeelt de middelen die voor het algemene werk worden gegeven, middels de door haar gemaakte begroting.
    U kunt uw giften overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van het projectnummer. Via onderstaand e-mailadres kunt u de projectnummers opvragen.

Stichting BEZ/Onze Hoop
Rue Rombouts 7
1932 Zaventem – Belgique

onzehoop@vianova.be
+32-2-2413015

IBAN: NL30 INGB 0000 0208 20 | BIC: INGBNL2A
(met vermelding van Project nummer)

Lees hier de voorwaarden van de Nederlandse Belastingdienst voor aftrekbaarheid.


RSIN nummer: 8152.78.536

bottom of page