top of page

De bladzijde omslaan


Eric Zander


Er zijn bladzijden die je snel wil omslaan omdat ze te pijnlijk zijn, zoals het hoofdstuk over corona, dat ons leven moeilijk maakt en onze gemeenschappen op de proef stelt. Snel de bladzijde omslaan om nieuwe verhalen te vertellen, zoals dat van de droom om een nieuwe gemeenschap te beginnen in Tielt, of die van Amélie die gekomen is voor een stage en die eindelijk een kans krijgt om te integreren bij de activiteiten van de gemeente Gembloux.


Sommige bladzijden zijn moeilijk om te slaan, maar het leven gaat verder en zelfs een mooi hoofdstuk heeft altijd een einde. Wij zijn nu aan het einde gekomen van de bladzijden op papier om onze informatie door te geven, de volgende hoofdstukken worden op uw scherm geschreven met enkele woorden en veel beeldmateriaal. Inderdaad, u houdt de laatste papieren RALPH in uw handen.


Voor onze Zending als geheel zullen de bladzijden altijd worden omgeslagen. Het hoofdstuk ‘de Belgische Evangelische Zending’ heeft plaats gemaakt voor een nieuw hoofdstuk genaamd ‘VIANOVA’. Het is meer dan een nieuwe naam, het is een vernieuwde benadering van onze bediening in het Koninkrijk van God. Ons kantoor verhuisde, het merendeel van onze kerken is autonoom geworden, alleen enkele gemeenschappen-in-wording zijn overgebleven. Er komen nieuwe medewerkers, de communicatie krijgt een totaal nieuwe vorm. Het nieuwe hoofdstuk toont nu al dat het spannend gaat worden.


Net als Paulus willen we voluit in de vernieuwing van het leven stappen “vergeten hetgeen achter ons ligt en ons uitstrekken naar wat voor ons ligt” om de roeping die God ons gegeven heeft te volgen: leven en het Evangelie van Jezus vertellen, discipelen op Hem laten lijken, hen samenbrengen in levende gemeenschappen die overal in ons land integreren.


Bedankt dat u meegaat in uw betrokkenheid om de bladzijde om te slaan en samen een nieuw verhaal te schrijven.


Fil. 3:13

Comments


bottom of page