top of page
Câlin de groupe

OVER ONS

Onze VISIE

VIANOVA is veel meer dan enkel en alleen gemeenten te stichten. We zijn een dynamische en innovatieve beweging die de liefde van Jezus wil laten zien. We ontmoeten mensen om hen te dienen en samen met hen op weg te gaan. 

  

Wij geloven dat onvoorwaardelijke liefde voor onze tijdgenoten zo'n impact kan hebben dat de mensen rondom ons meer willen weten over de drijvende kracht van ons leven: Jezus. Door met hen mee te reizen, helpen wij hen om discipelen van Jezus te worden en steeds meer op Hem te lijken. 

 

Alle discipelen verzamelen zich in gemeenschappen waar ze zich thuis voelen en ze elkaar verder op weg helpen. Gevuld met goddelijke liefde, ze zijn klaar om Jezus bij hun familie en vrienden te weerspiegelen en nieuwe discipelen te begeleiden.

We ervoor kiezen onze veilige bubbel te verlaten om mensen die we nog niet kennen tegen te komen. Daarom besteden wij een deel van onze tijd aan maatschappelijk engagement, beroepsmatig of als vrijwilliger. Het gaat verder dan een "christelijke bediening". Als follower van Jezus wordt je uitgenodigt om je discipel-identiteit duidelijk te leven waar je woont en werkt.

Een oneindige  REIS

ZICH INZETTEN

De liefde van Jezus in actie.

Discipelen van Jezus hebben een “dubbele nationaliteit”. Ze zijn burgers van een Koninkrijk dat nu nog niet volledig zichtbaar is en ze zijn burgers van deze wereld waarin ze nu leven. In plaats van vooruit te kijken naar een beter leven in de hemel, integreren zij zich, heel bewust, in hun eigen culturele samenleving. Geleid door Jezus gaat de hele gemeenschap erop uit en integreert zich in de samenleving om de liefde van Jezus te tonen door vriendelijkheid en hulpvaardigheid.

 

Wij benaderen de mensen van elke sociale klasse zoals Jezus de zwaksten van ons benaderde. Hij, God, werd mens om de ergste beproevingen van de mens te doorleven. Iedereen kan zich inzetten. Studenten, werknemers (voltijds of deeltijds), gepensioneerden, mensen met een overvolle agenda, of met een paar vrije uren voor vrijwilligerswerk. Je brengt bewust je discipelschap in praktijk door anderen te dienen, proactief te zoeken naar hun welzijn, gezamenlijk door het leven te gaan, daar waar je woont en werkt.

VORMEN

Een langdurig proces.

Alles begint in de wereld waar God ons uitdaagt en voorbereidt tot de ontmoeting met Jezus en de keuze Hem te volgen. Dan worden we zijn "discipel" en Hij wordt onze Meester. In een langdurig process laat de discipel zich vormen door de Geest van God, zowel in karakter als in zijn inzet om het goede te doen.

Door zijn ontmoetingen in de samenleving maakt hij vrienden. Zijn manier van leven trekt de aandacht van sommige vrienden en vervolgens willen zij meer weten over deze bijzondere Jezus. Dit is het begin van een lang proces waarin de discipel zijn vriend mee op weg neemt.

 

Elke weg is anders, met een eigen karakter, eigen manieren en een eigen ritme; het is een periode waarin je samen optrekt en nieuwe dingen ontdekt. Het is een voortdurend en brijdragend proces van transformatie naar het beeld van de Meester en voorbeeld van incarnatie: Jezus.

VERBINDEN

Beide Jezus en de cultuur weerspiegelen.

Discipelschap is een bijdragende en wederzijde teaminspanning die we "als familie” binnen een gemeenschap beleven. De gemeenschap van burgers van het Koninkrijk van Christus (de discipelen) kan meerdere vormen aannemen die zichtbaar en herkenbaar zijn en passen in hun lokale omgeving. Ze stelt Jezus centraal en wil Hem laten zien op een manier die aansluit bij de sociaal-culturele context.

 

Ze ontwikkelt een eigen identiteit door zich bewust te richten op de mensen in haar eigen omgeving. Zo ontstaat er een spontane familieband onderling en een sociale betrokkenheid met de samenleving. Een gemeenschap kent drie niveaus: persoonlijk (3D-groepen) huiselijk (een huisgroep waar in kleine groepen over de Bijbel wordt gepraat) en publiek (de bijeenkomst die door de mensen buiten de gemeenschap als de samenkomst wordt gezien). Op elk niveau volgt iedereen zijn eigen tempo.

Als een DISCIPEL leven

INTEGRATIE

Wij staan midden in de wereld. 

De discipel volgt het voorbeeld bij uitstek: Jezus Christus, de volmaakte God, die mens wordt. Hij komt naar deze wereld om de mensen lief te hebben en hen de weg naar de Vader te wijzen.

 

Jezus roept ons op Hem te volgen en Zijn liefde aan onze tijdgenoten te tonen.

2INTEGRATION.jpg

GEMEENSCHAP

Wij zijn één familie. 

God brengt de discipelen samen om te leven naar Zijn principes.

 

De discipelen zijn geen vreemdelingen, maar worden als kinderen opgenomen in een nieuw gezin, een voorproefje van het komende Koninkrijk. 

2COMMUNITY.jpg

REIS

Wij zijn op weg. 

Iedereen is op reis, iedereen is op zoek naar de weg van geluk. God brengt iedereen die Hem zoekt bij de nauwe poort die toegang geeft tot een nieuwe weg.

 

De discipel is op weg naar Jezus en laat zich vormen volgens Zijn voorbeeld. We zijn samen op weg, ieder in zijn eigen tempo en samen in de gemeenschap.

2JOURNEY.JPG

BETROKKENHEID

Iedereen mag deelnemen. 

De gemeenschap bestaat uit volgelingen van Jezus, die samenwerken en elkaar helpen. Iedereen heeft een eigen inbreng.

 

De samenkomsten zijn publiek, mensen kunnen in alle openheid hun vragen stellen en hun mening geven. Er zijn geen ‘professionals’ die antwoorden, iedereen mag deelnemen aan de gesprekken.

2PARTICIPATION.jpg

Een nieuwe LEVENSSTIJL

AFHANKELIJKHEID

Wij geven de controle over ons leven aan God. We luisteren naar Zijn Geest als we bidden en de Bijbel onderzoeken en overdenken. We delen onze ervaringen met andere discipelen in de gemeenschap. Wij gaan mee in de beweging die God door Jezus op gang heeft gebracht.

TOEWIJDING

We vragen ons voortdurend af wat we met onze plannen willen bereiken en zoeken naar een proactieve en consequente levensstijl. We willen al onze talenten gebruiken om de beweging van de liefde te stimuleren en vragen ons regelmatig af “waarom” we iets doen.

EIGENHEID

We kiezen voor een transparant leven. We willen niet doen alsof, we willen dat onze agenda laat zien dat we toegewijde discipelen zijn. We willen onze zwakke kanten niet verbergen, maar eraan werken. We willen de mensen dienen die we dagelijks tegenkomen.

EENVOUD

Wij kiezen voor eenvoud, waardoor een beweging duurzaam blijft. Wij weigeren geobsedeerd te zijn door een niet aflatende zoektocht naar kwaliteit die inherent de mogelijkheid van ieders deelname beperkt.

REALISM

We kiezen voor flexibiliteit in een voortdurend veranderende maatschappij. Elk project moet zich kunnen aanpassen, we evalueren, we sturen bij, we blijven afhankelijk van Jezus, we zijn doelgericht, streven naar echtheid en omarmen eenvoud. We maken gebruik van de aanwezige creativiteit en de middelen die we hebben gekregen en vertrouwen erop dat God in de rest zal voorzien.

bottom of page