top of page

Eerste etappe | Weerspiegelen: herkenbaar worden


Kurt Diederich


Hoe goed kennen je buren jou? Wat weten ze over je familie? Over je job? Over je interesses? Misschien hou je van dezelfde tv-programma's of restaurants? Misschien beoefen je dezelfde sport? Misschien stem je voor dezelfde politieke partij? Of misschien ook helemaal niet.


De buren van Jezus wisten wie Hij was. Ze kenden Zijn moeder, Zijn broers en Zijn zussen. Ze wisten wat Zijn job was, kenden Zijn huis en ze zagen Hem van dichtbij opgroeien. Hij was één van hen. “Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons?” Ze vonden dat ze Hem zo goed kenden dat ze beledigd waren toen Hij zich begon voor te doen als iemand anders, iemand van belang. Dacht Jezus dat Hij beter was dan hen?(1)


Jezus koos bewust voor een levensstijl waardoor Zijn buren Hem zouden kennen en Hij één van hen zou zijn. We noemen dit “weerspiegelen.” Vanaf het begin was Jezus God. Jezus is dus ook de scheppende God die hemel en aarde maakte maar Jezus transformeerde van een goddelijke vorm naar een menselijke vorm.(2) Hij zette al zijn rechten en macht, als God van het universum, even aan de kant en leefde tussen mannen en vrouwen, buren en collega's, religieuzen en niet-religieuzen, degenen die het goed hadden en degenen die het minder goed hadden.(3)

Weerspiegelen impliceert dat er door jou heen iets zichtbaar wordt van iets of iemand anders.

In het tweede hoofdstuk van Filippenzen kunnen we iets leren over het weerspiegelen van Jezus.(4) Weerspiegelen impliceert dat er door jou heen iets zichtbaar wordt van iets of iemand anders. Jezus werd mens en liet hierdoor meer van God zien. Bovendien nam Hij de rol van dienaar op Zich. Hij had niet het verlangen om een koning, een militaire commandant of een gouverneur te worden. Hij koos bewust voor de gedaante van een dienaar. Heel wat mensen in een dienende rol, zonder andere loopbaanoptie, lopen vast na een tijdje. Jezus nam deze rol met plezier aan.

Nederigheid is een van de belangrijkste eigenschappen van Jezus. Hij klampte Zich niet vast aan Zijn positie maar maakte Zichzelf gewillig, kwetsbaar en onderworpen aan het menselijk ras. Hij dacht steeds eerst aan de ander voordat Hij aan Zichzelf dacht. Hij was bedachtzaam en handelde niet impulsief. Hij had een doel: De wil van de Vader eren en gehoorzamen, ook al zou dit Zijn leven kosten.


In dit hoofdstuk in Filippenzen wordt ons aanbevolen om “ de gezindheid die in Christus was, ook in ons te laten zijn”. Het speelt uiteraard in ons voordeel dat Jezus voor ons de dood en de zonde overwon door Zijn opstanding. "Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is”.(5) Door Zijn opstanding dragen wij Jezus in ons. We mogen iets van Hem laten zien aan de ander.


We mogen Hem weerspiegelen in deze wereld. Ook wij kunnen de rol van dienaar op ons nemen; we kunnen nederig en kwetsbaar zijn; we kunnen gehoorzaam zijn. We hebben een doel.


Hoe goed kennen je buren jou? Veel hangt af van je houding tegenover hen. Hoe nederig en kwetsbaar je bent, hoe doelbewust je bent om hun behoeften boven die van jezelf te stellen en hoe gehoorzaam je bent in het naleven van Jezus.

 

(1) Markus 6:3 (HSV)

(2) Filippenzen 2:6-7 (HSV)

(3) Joh. 1:1-3,14 (HSV)

(4) Filippenzen 2:1-11

(5) 2 Korinthe5:14-15

Comments


bottom of page