top of page

VOLLE TANK | In uw schoenen lopen


In een wereld die op haar hoede is voor alles wat zich opdringt aan de zijlijn, voor verborgen strategieën, voor godsdienstverkopers (meer dan wat dan ook), wordt het tijd om het fundamentele principe van integratie van de discipel en de kerk in het hart van de wereld te herontdekken.


In een cultuur die de onderlinge verbondenheid van alle dingen aanvoelt, zullen wij de gelegenheid ontdekken om onze plaats in te nemen in het sociale weefsel, in het netwerk van menselijke relaties en zelfs om onze verantwoordelijkheid voor de verandering van de menselijke samenleving en de hele schepping aan te grijpen.


Zeker niet om een overheersende positie in het midden van de cultuur te heroveren en om de buitenstaanders aan te trekken, maar om uit ons blik te kruipen en de wereld te dienen door het goede nieuws van Jezus te laten zien. Het wordt tijd om de dynamiek van aantrekking om te keren naar die van menswording; het wordt hoog tijd om minder te beweren en meer te presteren.


(meer te lezen in "Kerk zonder muren" door Eric Zander, hoofdstuk 6 "Ik kom in uw schoenen lopen")

Comments


bottom of page