top of page

Integratie in de praktijkCHRISTEL

Christel had een goedbetaalde job maar na een tijd verdween haar enthousiasme voor dit werk. Ze raakte gedemotiveerd, werd ziek en nam ontslag omdat ze ervan overtuigd was dat God iets anders voor haar in petto had. Christel besloot om niet bij de pakken neer te zitten en werd vrijwilligster bij het Rode Kruis. Ze ontdekte de wereld, voelde zich nuttig, leerde andere mensen kennen en raakte meer en meer betrokken bij de plaatselijke gemeenschap. Christel stelde zichzelf de vraag of ze opnieuw op zoek moest gaan naar een betaalde job. Ze was ervan overtuigd dat God haar ook in deze situatie zou leiden. Samen met haar man kwam ze tot de conclusie dat een deeltijdse job ideaal zou zijn. Toen gebeurde er een wonder: een openstaande vacature voor een voltijdse job, midden in het dorp, werd een vacature voor een deeltijdse job!


Voor Christel is de sleutel tot integratie niet dat een christen zich plaatselijk inzet, als vrijwilliger of professioneel, maar dat de gemeente deel uitmaakt van het sociale leven in de buurt. Wanneer een gemeente bijeenkomsten of activiteiten in een openbaar gebouw organiseert, is de drempel veel lager om anderen uit te nodigen. Je buren zijn potentiële volgelingen van Christus! Christel voelt zich gesteund door haar gezin en ze probeert er te zijn voor alle mensen die ze ontmoet. Er waren al enkele momenten dat ze over God kon vertellen en mensen kon uitnodigen naar haar gemeente. Volgens Christel heeft iedereen zijn eigen manier om Jezus te weerspiegelen. Probeer je eigen steentje bij te dragen! Hoe klein dat ook mag lijken.


DRIENIE

In 2001 startte Drienie Lombard een onderzoek in Borgerhout. Ze dacht na over de mogelijkheden om in een multiculturele samenleving mensen met het evangelie te bereiken. Deze studie leidde ertoe dat Drienie in 2004 naar Borgerhout verhuisde om haar werk daar verder te zetten. In 2010 stampte ze De Brug / Al Jeser (DBAJ) uit de grond. Tot op de dag van vandaag is Drienie voltijds actief betrokken bij dit project.


DBAJ is een ontmoetingsplaats rond cultuur en geloof. De organisatie bouwt een brug tussen verschillende culturen, ontmoet mensen en investeert in standhoudende relaties. De deur staat open voor iedereen! DBAJ wil mensen bij elkaar brengen en het Woord van God verkondigen. Dit doen ze door het organiseren van multiculturele vrouwenmiddagen, filmavonden, Bijbelstudies en zoveel meer. “Net zoals Jezus willen wij betrokken zijn bij mensen in hun dagelijkse leven. We hopen dat mensen door ons heen Jezus mogen ontmoeten”, aldus Drienie. “Als organisatie proberen we zoveel mogelijk in de maatschappij te integreren. We nemen deel aan diverse activiteiten in de stad, we doen vrijwilligerswerk en we werken vaak samen met seculiere partnerorganisaties. Integratie betekent voor mij dat je tussen de mensen bent en je leven deelt met anderen. Oprecht zijn, de tijd nemen om naar iemand te luisteren en anderen accepteren zoals ze zijn hoort daar uiteraard ook bij.” Volgens Dreinie omschrijft 1 Tessalonicenzen 2:8 het hele plaatje: In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven (NBV).


ANGELA & REINER

Reiner & Angela Jursch zijn al 18 jaar betrokken bij gemeentestichting en gemeenteopbouw in Vlaanderen. Ze wonen in Heusden-Zolder, de mijnstreek van Limburg. Momenteel werken ze daar aan een gemeentestichtend project met het motto: ‘Dichtbij God en dichtbij mensen’. “Op die manier willen we mensen samenbrengen in een nieuwe gemeente waar mensen het dubbele gebod uitleven: God liefhebben, je naaste liefhebben en de zendingsopdracht van Jezus in Heusden-Zolder toepassen”, Aldus Reiner.


“In het verleden was integratie voor ons ook al een belangrijke waarde. In een gemeente waar we eerder werkten, richtten we samen met de gemeente een voedselbedeling op. Juist in dit verhaal voelden we ons verder geleid in Heusden-Zolder. We vonden het belangrijk om na te gaan of hier al een bestaande organisatie was waar Angela en ik bij konden aansluiten. En ja! Zo’n organisatie bestond reeds in Heusden-Zolder. We begonnen vrijwilligerswerk te doen bij deze organisatie en intussen doen we dit werk nog steeds. We doen dit allebei zeer graag. Via dit werk leren we veel mensen kennen en kunnen we ons integreren in de maatschappij en Gods licht laten schijnen. Meewerken bij de voedselbedeling is voor ons een open deur naar de maatschappij. Een deur waardoor we Gods liefde zichtbaar kunnen maken. Een andere deur is de oudervereniging van de middelbare school van onze zoon. Naar deze school konden we al met een team jongeren gaan en over Gods liefde vertellen. We hopen dit in januari 2019 opnieuw te kunnen doen.”

Comentarios


bottom of page