top of page

L’Autre Rive Hannut – Samen gemeenschap zijn

Eunice Parodi | Public Relations



De gemeenschap in Hannuit startte in 2014 vanuit het verlangen als Christus te willen zijn op dezelfde manier als haar “grote zus” in Gembloux. L’Autre Rive wil midden tussen de mensen leven om zo betrokken te zijn met en zich in te zetten voor de buren. Ze nodigen de mensen in de regio uit met Jezus op weg te gaan en samen met een groep mensen actief te zijn in de gemeenschap en het maatschappelijke leven.

Béatrice heeft op 19-jarige leeftijd Jezus leren kennen in haar geboorteland Frankrijk en ze woont sinds het begin van de jaren 90 in België. Drie jaar geleden is ze bij de gemeenschap L’Autre Rive gekomen op aanraden van haar familie. Ze werd geraakt door het warme onthaal en ze geniet van de samenkomsten, de studies en de vriendschap.


Rahel is altijd naar de kerk gegaan, als kind samen met haar ouders, later omdat ze zelf wilde. Een paar jaar geleden ontdekte ze dat de ouders van een klasgenoot van haar dochter een nieuwe christelijke gemeenschap in Hannuit leidden. Twee jaar lang kwam ze met haar gezin af en toe naar de samenkomst van L’Autre Rive, terwijl ze ook nog naar hun eigen kerk gingen, waar ze meer dan 10 jaar lid waren. In 2016 hebben ze zich bij de Hannuitse gemeenschap aangesloten omdat de mensen daar heel graag de Heer willen dienen.


Béatrice noemt de “gemeenschap” een ontmoetingsplaats waar geluisterd wordt en je mee mag doen. Hier ontstaan vriendschappen die je samen onderhoudt en waar je samen van geniet. Dat is essentieel om een familie te zijn. Voor Rahel bestaat de gemeenschap uit mensen die, ondanks de verschillen, hetzelfde doel nastreven. Als je bij deze gemeenschap wil horen moet je je persoonlijk geven en je mee inzetten om samen te bereiken wat je voor ogen hebt. Net als bij kolen in een kachel, de verbondenheid zorgt ervoor dat Rahel ‘warm’ blijft voor de Heer. Ze doet wat ze kan, wordt aangesproken, bemoedigd en opgetild door het Woord van God en de andere deelnemers. Ze vindt er anderen om de dingen die haar diep raken mee te delen en er samen voor te bidden.


Maar in L’Autre Rive blijft het niet beperkt tot alleen de zondag of de bijeenkomsten tijdens de week. Ze willen hun leven delen, een maaltijd of hun vriendschap. Ze tonen hun christenzijn door samen mee te doen aan locale activiteiten zoals de 24 uren Puzzelen van België, een jaarlijkse internationale wedstrijd in Hannuit. Niet alleen de volwassenen doen mee, de jeugd ontmoet hier jongeren van hun eigen leeftijd die net als zij Jezus willen volgen.


Dit gemeenschappelijke leven dat Béatrice en Rahel verlangen en beleven is gelukkig niet alleen weggelegd voor een klein aantal christelijke groeperingen. Allebei hebben ze in hun vorige gemeente tot op zekere hoogte hetzelfde ervaren. Soms is er niet meer nodig dan ‘de kleine beetjes gemeenschap’ samen te brengen en te laten groeien. Voor bijvoorbeeld Rahel was het belangrijk dat ze iets voor en in haar eigen plaatselijke samenleving kon doen en dat ze leerde meer geduld op te brengen omdat de ‘vruchten’ langer op zich laten wachten. Tijd doorbrengen met anderen en je samen inzetten voor een bepaalde taak draagt bij om een kader te creëren waarin vriendschappen ontstaan en een gemeenschap kan groeien. En Béatrice onderlijnt het belang van een open geest, de zorg voor elkaar, een warm onthaal en een opbouwende boodschap.

Comments


bottom of page