top of page

Reizen


Eric Zander

Waar ze zich ook bevinden, we willen hen meenemen naar de poort van de nieuwe weg die voor hen ligt.

Jezus gebruikte verschillende beelden om te beschrijven wie Hij is en waarom Hij gekomen is. Bij de bekende Ik-ben-uitspraken noemt Hij zichzelf de Deur, het Brood, het Licht, de Herder, de ware Wijnstok, de Weg, … Van al deze mooie beelden kiezen Zijn volgelingen er één uit om het werk van hun Meester en de beweging die Hij in gang zette te omschrijven: de Weg!


Paulus gaat naar Damascus om de mensen van de Weg gevangen te nemen (Hand. 9:2; 22:4). Priscilla en Aquila onderwijzen de Weg aan Apollos (Hand. 18), de Joden wijzen de Weg af en worden boos, de Weg brengt de stad Efeze in rep en roer (Hand. 19). Paulus vat het mooi samen in zijn betoog bij Felix, de gouverneur: “Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien.” (Hand. 24:14)


Als leerlingen van Jezus moeten we Zijn levenspad volgen. We moeten de brede weg verlaten, die naar het verderf leidt, en de smalle moeilijke weg volgen naar het eeuwige leven. (Mat. 7:13-14)


Jezus herinnert ons eraan dat mensen om ons heen onderweg zijn op de ‘highway to hell’. Zelfs op deze brede weg zoeken ze een doel, hoop, ontplooiing, liefde, vrede, … God trekt deze mensen naar Zich toe door hen op een splitsing te brengen en hen de nauwe poort naar het eeuwige leven te wijzen. Heel vaak geeft Hij ons, Zijn kinderen, de mogelijkheid om anderen de weg te wijzen. Niet met een standaardformule, die voor iedereen hetzelfde is, maar met een uitleg op maat die hen laat zien dat ze zich vergissen. Waar ze zich ook bevinden, we willen hen meenemen naar de poort van de nieuwe weg die voor hen ligt.


De nauwe poort is slechts het begin van een lange en moeilijke weg, maar Jezus staat aan onze zijde. We mogen nooit vergeten dat elke leerling onderweg is met Jezus, ieder op zijn eigen tempo, stap voor stap. God zal het werk afmaken dat Hij in ieder van ons begonnen is, tot we Hem aan het einde van de Weg zullen zien (Filip 1:6). Maar voor het zover is, zijn we onderweg, ieder voor zich maar ook samen, als familie. We helpen elkaar en groeien samen in het geloof (1 Tess. 5:11).


Rekruten en veteranen, aan het eind van je krachten of vol levenslust, we zijn samen onderweg op de Weg van Jezus!

Comments


bottom of page