top of page

VOLLE TANK | Jezus onthullen


Er is een dorst naar gerechtigheid, naar vriendelijkheid, naar liefde die tot uiting komt in zoveel opwellingen van saamhorigheid, wederzijdse hulp, toewijding, die de duisternis van de wereld verlicht. De discipelen van Jezus, die het nieuwe leven in Christus ten volle aangenomen hebben, die bezig zijn dit oorspronkelijke beeld van God te herstellen, zouden daar des te meer deel aan moeten nemen.


Door in het hart van de wereld te dienen om Jezus, de volmaakte uitdrukking van het beeld van God, daar te weerspiegelen, gaan zijn discipelen deze bron van weerklank dichter bij hun tijdgenoten brengen. Zonder zelfs te spreken, gaan vriendelijkheid en liefde reacties bij ongeïnteresseerde mensen om hen heen die onderzoek of opstand weerspiegelen, teweegbrengen. [...]


Men zal het belang van het investeren in persoonlijke relaties, van INTEGRATIE in het leven van anderen nooit genoeg kunnen benadrukken. Jezus staat erop: “Blijf in dat huis” en “ga niet van het ene huis naar het andere” (Luc. 10:7). Dit is hoe wij de weerklank kunnen activeren en “de zoon van vrede” kunnen vinden, voordat wij de boodschap van Jezus bekendmaken. God is aan het werk om ons heen, Hij gaat op zoek naar de verlorenen. Er zijn vele “zonen van vrede” die “heimelijk” op zijn oproep ingaan, “veel volk” dat hem reeds toebehoort (Hand. 18) , maar ook “Zacheüssen” die Jezus zoeken (Luc. 19:3).


(meer te lezen in "Kerk zonder muren" door Eric Zander, bl. 242-243)

Comments


bottom of page