top of page
Image by Priscilla Du Preez

START EEN 3D-GROEP

3D - logo full.png

"waar twee of drie in mijn naam samenkomen"

Tijdens Zijn leven op aarde nam Jezus regelmatig tijd om alleen met Zijn Vader te spreken. Op andere momenten onderwees Hij de mensen en Zijn twaalf discipelen. Soms nam Hij de drie discipelen die heel dicht bij Hem stonden mee voor een “bijzondere ervaring”. (Mat. 17:1-9; 26:26-47) 

 

VIANOVA wil graag dat er in België een beweging ontstaat van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus. We weten uit ervaring dat er pas echt beweging in een gemeenschap komt als er bij het gemeenschappelijke (de gemeenschap) en het individuele (de discipel) een derde dimensie wordt toegevoegd, n.l. een mini-groep van 3 personen. Dit doet denken aan de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 

Drie discipelen gaan in vertrouwen samen op weg. Ze lezen de Bijbel en doen wat ze gelezen hebben. Ze kunnen vrijuit hun ontdekkingen delen, hun vragen stellen, hun twijfels uiten en hun overwinningen vieren. Ze delen hun leven en ondersteunen elkaar in gebed en in daden . 

 

De groei van hun geestelijk leven komt ten goede aan de hele gemeenschap, die samengehouden wordt door de liefde die ontstaat in de vertrouwde veiligheid van de 3D-groep. Toegewijde discipelen in sterke gemeenschappen zorgen voor een groeiende beweging. 

GRATIS LEESPLANNEN TE DOWNLOADEN

(Her)ontdek het Oude of Nieuwe Testament in 25 stappen (50 weken) met jouw 3D-groep.

Download jouw gratis leesplan (+ bonus boekwijzers):

Op smartphone lezen?

Download jouw leesplan op één pagina. 

Of een mooie brochure?

In Nederlands of Frans beschikbaar.

ONTDEK MEER

Lecture de la bible

HANDLEIDING

Tom en Kurt geven ons alle tips om te beginnen

groupe d'étude

HOE ?

Hoe leeft men zijn geloof met anderen 'in 3 dimensies'?

Microphone

INTERVIEW

Marc en Théo vertellen ons alles over hun 3D-ervaring

Toutes les mains dans

WAAROM ?

Het individu en de grotere groep met elkaar verbinden

bottom of page